1×10=9 – Truyện cười

1×10=9 – Đọc Truyện cười 1×10=9

1x10=9 - Truyen cuoi

– Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?
– Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ!
– Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi!
– Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!

(Hay Hay Nhất Sưu tầm)